Gyászjelentő – dr. Mészáros István

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm  a gyászoló család nevében a sok vigasztaló levelet, üzenetet, telefonhívást, mellyel együttérzésetekről tettetek bizonyságot és vígasztaltatok minket szomorúságunkban.

Megrendülten küldöm Nektek sógorom (Zsuzsa nővérem férje), Dr.Mészáros István temetéséről szóló gyászjelentőt és pár fotót róla.

Temetése Dunapatajon lesz jövő szombaton, és lesz egy budapesti gyászistentisztelet másnap a Szilágyi Dezső téri templomban is, amelynek évtizedekig presbitere, majd főgondnoka volt.

Aki eljönne Dunapatajra, most szívesen leírom – családi javaslatra – az ottani egyik virágosnak a számát, ahol telefonon keresztül előre is lehet a virágrendelést intézni: Becző Kata virágboltos: +36 30 352 7758

Vígasztal minket Krisztus szava, melyet Lázár feltámasztása előtt mondott: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki énbennem hisz, ha meghal is, él.” (Jn 11: 25)

Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt

Dr. Hegedűs Lóránt: Himnuszunk a Biblia fényében

Elhangzott 1996 I. 21-én Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés Templomában a Millecentenárium évének református istentiszteleti nyitánya a Himnusz születésének 173. évfordulóján, a Duna Televízióban közvetítésével.

Lekció: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza emberek! Mert ezer esztendő annyi a szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.
Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmes felháborodásod? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Adj bőségesen szeretetedből reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben! Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányban rossz sorsunk volt! Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáit tedd maradandóvá, kezeink munkáit tedd maradandóvá!” 90. Zsoltár

A teljes igehirdetés az alábbi dokumentumot letöltve olvasható.

Gyertygyújtás: január 11. (szerda) este 7 óra

Kedves Testvérek!

A 2006-os rendőrterror egyik súlyosan sérült áldozata, Nagy László holnapi temetése után, január 11-én (szerdán) este 7-kor mécses gyújtással egybekötött megemlékezést tartunk a Hazatérés Temploma előterében, a 2006-os áldozatok emléktáblájánál, melyen a Budaházy Bizottság tagjai mellett több neves közéleti személyiség is várhatóan részt fog venni.

Kérem, hogy aki csak tud, vegyen részt ezen a megemlékezésen.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

Kedves Testvérek!
Karácsonyi istentiszteleti rendünk a következő:

December 22. (csütörtök) 18 óra: ünnepi bibliaóra

December 24. (szombat) 15 óra: szentesti áhítat

December 25. (vasárnap) 10 óra: istentisztelet úrvacsoraosztással

December 26. (hétfő) 10 óra: istentisztelet úrvacsoraosztással

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt