Közlemény

Igehallgatásáért közvetetten elmarasztalt gyülekezetem kérésére a Zsinati Bírósághoz fordultam felülvizsgálati kérelemmel az engem – tévtanítás és istenkáromló jelleg nélkül – igehirdetésem miatt közvetlenül elmarasztaló tiszáninneni egyházkerületi bíróság ítélete miatt.
Minden – a Zsinaton is terjesztett – híreszteléssel ellentétben, református lelkipásztorként  soha nem állt szándékomban „új egyházat alapítani”, de mindig szándékom volt a református egyházat a  „Semper reformandi” hitvallásos alapelv alapján visszaterelni a Szentírásban Krisztus által kijelölt útra.
Ifj. Hegedűs Loránt
református lelkész
A Hazatérés Temploma – Budapest