Napi ige és dicséret (2021. február 23.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János evangéliuma 7. részének 50-53. versei:
50, Monda nékik Nikodémus, a ki éjjel ment vala ő hozzá, a ki egy vala azok közül:
51, Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?
52, Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta.
53, És mindnyájan haza menének.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Egy félénk tanítvány

Nikodémus, amióta éjszakai látogatása alkalmával megismerkedett Jézussal, titkon már az Ő hívévé lett. Ezért nem is nézheti szó nélkül a vezető köröknek, amelyekhez ő is tartozott, a Jézus ellen való áskálódását. Megpróbálja dühüket lecsillapítani, de anélkül, hogy nyíltan síkra szállana Jézus mellett. Kényes és kínos helyzetbe jut az, aki csak szívében húz Jézushoz, de nem vallja meg nyíltan is! (50-51.)
Nikodémus bátorsága hamar el is fogy. Amikor Jézus érdekében való próbálkozása miatt reátámadnak, elhallgat. Elszánt harca folytatására már nincs ereje. Még nem érett meg hite arra, hogy a szenvedések és megvettetés próbájának is ki merné tenni magát. Milyen türelmesnek kell lennie Istennek sokszor, míg az ilyen gyenge pislogással parázsló tüzecske egyszer komolyan lángot vet a szívben! (52.)
És Nikodémus bátortalan kísérlete ezért nem is ér el semmilyen eredményt. „Mindnyájan hazamenének.” Minden a régiben maradt. A Jézus ellen megkezdett harc változatlanul folyt tovább. Ahogy a lágy viasz nem karcolja az üveget, a félénk, óvatos próbálkozások nem hagynak nyomot a világon. Csak az szolgálhatja eredményesen Krisztus ügyét, aki egész szívét-lelkét beleveti és határozottan síkra száll érte. (53.)
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

Vélemény, hozzászólás?