Tájékozatás az istentiszteleti rendtartásról és felhívás

Kedves Testvéreim!

A világjárvány harmadik hulláma miatt ismét rákényszerültünk arra, hogy igei alkalmainkat kizárólag online módon tartsuk meg. Ebben a hónapban mindenképp zárva lesz templomunk, bibliaóráinkat és istentiszteleteinket – eddigi gyakorlatunkhoz híven – e-mail címlistánkon, honlapunkon és facebook oldalunkon figyelemmel kísérhetik.

Felhívom minden hívünk figyelmét arra, hogy hazájáért érzett felelősségét és keresztyén felebaráti szeretetét mindenki azzal gyakorolhatja, ha beoltatja magát, amint erre lehetősége nyílik, ezzel védve honfitársait és egyháza tagjait is, kivált azokat, akiknek orvosilag indokoltan nincs lehetőségük vakcina általi védettségre. Ne higgyenek az oltásellenes szekta tévtanítóinak, de higgyenek azoknak a szakembereknek, akiknek sok évtizedes tapasztalata és Istentől nyert tudása nyújt mentőkötelet az egész emberiségnek a pandémia leküzdéséhez.

Ne engedjük, hogy a társadalmi bizalmatlanság oltárán egyetlen jószándékú, de félre-, illetve megvezetett ember élete is feláldoztassék, ezért saját esetlegesen meglévő bizonytalanságunkat ne árasszuk rá állásfoglalásra való képtelenségünk félretájékoztatásával másokra, még jobban elbizonytalanítva őket, amúgy is mérhetetlenül bizonytalan élethelyzetükben.  Amennyiben a népesség nyájimmunitást adó mértékű átoltottsága nem valósul meg időben, a koronavírus olyan jellegű mutálódása következhet be, melytől a mostani vakcinák sem védhetnek meg.
Versenyfutás zajlik az idővel, s hívő emberekként saját üdvösségharcunkat eleve az előttünk lévő pálya célra tartó megfutásaként éljük meg, így adjunk hálát Istennek, hogy a legrosszabbat visszatartóztatni képes kegyelme eleddig megakadályozta, hogy  távaltosan kezelhetetlenné váljon ez a világjárvány. Ne éljünk vissza a kegyelmi idővel, így semmiképpen ne váljunk biológiai laboratóriumaivá a halálos, vagy épp tartós egészségkárosodást okozó kórnak, s ne járuljunk hozzá felelőtlen magatartásunkkal az egészségügyi rendszer elviselhetetlen túlterheléséhez.
Az online felületeken hihetetlen mértéket öltött a manipulatív félretájékoztatás ez ügyben is, nem árt, ha tudatosítjuk magunkban nemcsak azt, kik lehetnek szükségszerűen a haszonélvezői a globális egészségügyi vészhelyzet által kialakult gazdasági világválságnak, hanem azt is, kik a tulajdonosai azoknak az online médiafelületeknek, melyek speciális algoritmusokkal ajánlott cikkeikkel próbálják megtéveszteni épp azokat, akik a leginkább útjában állhatnak új világrendbeli törekvéseiknek.
„Minden magyar felelős minden magyarért!” – mondta Szabó Dezső. Nem tudhatjuk, kinek olyan a genetikai háttere, mely fokozottan veszélyeztetetté teszi, ha elkapja a koronavírust, de azt már tudjuk, hogy egy gén-locus hiánya jelenti a leghalálosabb kockázati tényezőt a COVID-19 esetén. Ezért a mindnyájunkat teremtő Isten iránti felelősség vezéreljen akkor, amikor élnünk lehet az áldott orvos által felkínált védelemmel, önmagunk és embetársaink javára és az Ő dicsőségére!
Épp a járvánnyal szembeni küzdelemben felelősen szigorítást bevezető kormányzat intézkedésével egy időben jelent meg Édesapámnak a jézusi boldogmondásokról elmondott igehirdetés-gyűjteménye, melynek könyvajánlójára szeretettel hívom fel gyülekezetünk tagjainak figyelmét. Szolgáljon lelkünk épülésére és javára minden igehirdetés, erősítve bennünket a nagyheti-húsvéti viszontlátás renényében!
Testvéri köszöntéssel, áldást, békességet kívánva:
Hegedűs Loránt lelkész

Vélemény, hozzászólás?