Március idusi köszöntés és felhívás

Kedves Testvéreim!
Szíves tájékoztatásul küldöm a Horthy Miklós Társaság elnökeként március idusára írt köszöntésemet és felhívásomat.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt


Kedves Magyar Testvéreim!

Az 1848-49-es Forradalomra és Szabadságharcra emlékezve idézzük fel hőseink mérhetetlen áldozatát, melyet magyar hazánk függetlenségéért, a társadalmi igazságosságért, nemzetünk egysége megteremtéséért és megőrzéséért hoztak.

A Habsburg uralkodóház “Oszd meg és uralkodj!” politikája – félévezreden át jól bevált gyakorlatával – az ezeréves magyar állam nemzetiségeit a szabadságáért küzdő magyarság ellen uszította, megalapozva ezzel a Kárpát-haza szétdarabolására irányuló szeparatista törekvéseiket.

Ma az képviseli hűen a nagy reformkori nemzedék politikai örökségét, aki mindent megtesz a magyar nemzet egysége helyreállításáért, elszakított nemzetrészeink kollektív jogainak érvényesüléséért, megmaradt országunkban az idegen hatalmi megosztó és nemzetellenes törekvések ellehetetlenítéséért, s a társadalmi szolidaritás munkálásáért közéletünk minden területén.

A Horthy Miklós Társaság csakis az elismerés hangján szólhat arról, hogy Magyarország kormánya képes volt függetleníteni magát a nemzetközi politika hatalmi erőtereitől, s a – rettentő veszéllyel járó és biztonságos jövőnk szempontjából nemzetstratégiai kihívást jelentő – világjárvány elleni védekezés során csak és kizárólag a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva cselekedett. Ezért felhívjuk minden honfitársunkat arra, hogy március idusán is tartsa be a kormányzati intézkedéseket, ne üljön fel politikai kalandorok egészségünket veszélyeztető provokációinak, mellyel – egyfajta politikai haszonlesésből – elbizonytalanítani akarják honfitársainkat, a balliberális hazaáruló szivárványkoalíció által folyamatosan aláásni szándékolt közbizalom további megrendítésével. Akik a koronavírus-járvány harmadik hulláma felmenő szakaszában nyitást hirdetnek és követelnek, azok olyan fokú felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot, mely egyértelműsíti, semmilyen társadalmunkat érintő ügyben velük közösséget a népéért és hazájáért felelősen gondolkodó magyar ember a köz hasznát szolgálva aligha vállalhat. A nemzeti radikalizmusnak eszmei alapvetése szerint az össznemzeti érdekérvényesítés és a társadalmi szolidaritás-igazságosság talaján kell állnia, s aki ma magyar életeket veszélyeztet felelőtlen magatartásával, az letér erről a fundamentumról. A Horthy Miklós Társaság eleddig minden magát keresztyén-nemzetinek mondó politikai szerveződéssel hajlandó volt együttműködni a Kormányzó társadalompolitikai rehabilitálása érdekében, a jövőben azonban tartózkodni fog az azokkal való közösségvállalástól, akiket a józanság Lelke nem terel vissza “A minden magyar felelős minden magyarért!” Szabó Dezső által megfogalmazott magyar radikalizmus szolidaritásának útjára.

Isten adjon áldást belső lelki építkezésünket szolgálva a mostani március idusára, s támasszon új nemzeti lelki ébredést mindenütt, ahol magyarul hívják segítségül teremtő, gondviselő és újjáteremtő Istenünket!

Honfitársi üdvözlettel:

Hegedűs Loránt

 a HMT elnöke

Vélemény, hozzászólás?