Napi ige és dicséret (2021. március 24.)

Kedves Testvérek!


Mai újszövetségi igénk a János evangéliuma 11. részének 53-57. versei:
53, Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék.
54, Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elméne onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim  nevű városba; és ott tartózkodék az ő tanítványaival.
55, Közel vala pedig a zsidók husvétja: és sokan menének fel Jeruzsálembe a vidékről husvét előtt, hogy megtisztuljanak.
56, Keresék azért Jézust, és szólnak vala egymással a templomban állva: Mit gondoltok, hogy nem jön-é fel az ünnepre?
57, A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Félelem? – Engedelmesség!

Akkora testi-lelki veszedelmet jelentett a főtanács döntése, hogy sok emberi ügy buzgó képviselőjét meghátrálásra kényszerítette volna. És íme, Jézust is visszavonulni látjuk! Valóban megrettenve lemondott volna munkájának folytatásáról?
A papi fejedelmek már nem elégedtek volna meg ennyivel. Ők már eldöntötték, hogy Jézusnak meg kell halnia, és minden igyekezetükkel az Ő kézrekerítésén buzgólkodtak. Tudták, hogy ami azután következik, csak formaság.
A hitbuzgó sokaság nem akart ebbe belenyugodni. Az ünnepre azért mentek, hogy megtisztuljanak. A Jézusról hallott hírekből és a Vele átélt találkozásokból pedig már meggyőződhettek, hogy az Isten előtti megtisztulásnak és a tiszta életnek Ő az igazi forrása. Szomjas lélekkel keresték hát Őt, hogy általa teljék be igazi ünnepük.
Ő pedig nem alkalmazkodott sem ellenségeihez, sem az érte lelkesülőkhöz. Egy cél vezérelte, hogy az Atya akaratát betöltse. Az Atya kedvéért várt a húsvét ünnepéig, és az Ő akaratából jelent meg ott – nem, mint a papi fejedelmek haragjától rettegő alattvaló, nem is mint lelkes népvezér, hanem mint Istennek Báránya, aki elvette a világ bűneit.
Hadd legyen hát előttem is az egyetlen cél: az Ő akaratát cselekedni!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt