Pünkösdi istentiszteleti rendtartás és napi igénk

Kedves Testvérek!
Pünkösd ünnepén az alábbi rendben lesznek istentiszteleteink:
Vasárnap délelőtt 10 óra: istentisztelet és úrvacsoraosztás
Hétfő délelőtt 10 óra: istentisztelet


Mai újszövetségi igénk a János 1. levele 2. részének 12-21. versei:

12, Írok néktek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.
13, Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
14, Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
15, Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16, Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
17, És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Óvás az antikrisztusoktól és intés a Krisztusban való megmaradásra
18, Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
19, Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
20, És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
21, Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság. 
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

Vélemény, hozzászólás?