Napi ige és dicséret (2021. október 13.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 4-9. versei:
4, Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,
5, Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,
6, A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
7, Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.
8, A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
9, Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Hálaadás művészete
Csakhamar ki fog tűnni, mennyi panasza és kifogása van az apostolnak olvasóival szemben. De azért nem a kesergés, hanem a hálaadás hangján kezdi meg levelét.
Hálát ad „az ő Istenének” azért, hogy kegyelmébe fogadta a Krisztus által őket is. Mennél jobban látja sok hibájukat és tökéletlenségüket, annál csodálatosabb előtte az, hogy „a Krisztus felől való bizonyságtétel”, az Isten kegyelméről szóló örömhír nekik is szólott, köztük is „megerősíttetett”.
Hálát ad a „kegyelmi ajándékok” bőségéért is, amely reájuk kiáradt. A Krisztusban való hit által sok új erő fakadt fel az életükben. Nem tudják jól felhasználni, sokszor inkább visszaélnek vele a kárukra, mintsem hogy Isten dicsőségére és egymás építésére használnák. De azért ajándék az mégis!
Főképpen pedig hálát ad a jövő dicsőséges reménységéért, Isten éppen csak hogy elkezdette bennünk az Ő munkáját. Nem az a döntő, hogy eddig mennyire jutottunk, vagy mennyi még a hiány és baj bennünk. Arra kell gondolni: mi lesz belőlünk „a Jézus Krisztus napjára”! „Hű az Isten.” Elkezdte, el is végzi!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Vélemény, hozzászólás?