Napi ige és dicséret (2021. november 10.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 1-5. versei:
Házasságról, hajadonságról és özvegységről
1, A mik felől írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
2, De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
3, A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.
4, A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
5, Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
Dr. Victor János igemagyarázata:

A házasság áldása
Isten rendelése a házasság a legtöbb ember számára. Azok az erők, amelyeket Isten a férfi és a nő életébe oltott, hogy egymáshoz vonzódjanak, zavaros és szennyes összevisszaságban kavarognának különben. A romlás mocsarává válnék az egész embervilág házasság nélkül!
Így ellenben, az Isten-rendelte mederbe terelve ugyanazokból az erőkből a legbensőbb közösség és a leggazdagabb evilági áldásforrás születik meg. Két ember egészen egymásévá válik a házasság frigyében, úgyhogy mindegyikük csak a másiknak a boldogságában keresi a magáét!
A Sátán persze résen van, hogy megrontsa Istennek ezt a jó és szent ajándékát is. De az megmarad igaz és drága áldásnak, amíg a házasfelek az Isten rendeléséhez tartva magukat, elsősorban lelki közösségüket ápolják, s minden egyebet annak rendelnek alája, mint fődolognak.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt