Napi ige és dicséret (2022. január 6.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 14. részének 18-20. versei:
18, Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
19, De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
20, Atyámfiai, ne legyetek gyermekek értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Lelki érettség
Az apostol megbecsülte a maga életében is az Istennel eltelt léleknek azt az elragadott állapotát, amely a “nyelveken szólásban” mutatkozott meg.
De az apostol mégsem becsülte túl az ilyen elragadtatásokat. Tudta, hogy nem ezekben van az ő életének célja és értelme, hanem az ő “tanítói” szolgálatában. Hiszen Isten kiragadhatta volna az Ő megváltottait e világból a mennyei üdvbe! Azért hagyta meg őket itt, hogy mindegyikük betöltse a maga feladatát. És ehhez “értelemmel való beszéd” kell, nem elragadtatás!
Ebben látja az apostol a keresztyén élet érettségének a bizonyságát. Mert a bűn dolgában meg kell maradnunk “gyermekeknek”, de egyébként fel kell nőnünk lélekben érettekké. Az érett lélek szívesebben megmarad a köznapi értelmesség földszintjén, csakhogy elvégezhesse a munkát, amelyet Isten rábízott!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt