Napi ige és dicséret (2022. február 7.)

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A Tízparancsolat hatodik parancsolata (2 Mózes 20:13)
Ne ölj!
John R. W. Stott gondolatai:
Ez a parancsolat nem csupán a tettleges emberölést tiltja. Ha szúrós szemekkel vagy éles szavakkal ölni lehetne, akkor bizony sokan gyilkolnának. Jézus kijelentette, hogy a harag vagy a sértő szavak éppolyan súlyos vétségnek számítanak, mint az ölés, János apostol pedig azt írja, hogy “A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az…” (1 János 3:15.)
Minden dühkitörés, az indulatosság minden fellobbanása, a szívünk mélyén melengetett sértődött harag, a keserű neheztelés, a bosszúvágy – mindezek egyenlőnek vehetők a gyilkossággal.
Megsemmisítő hatása lehet a rosszindulatú pletykálásnak is. 
Ölni lehet – mégpedig kegyetlenül – a módszeres hanyagsággal. 
Ölni lehet a megvető magatartással és a féltékenységgel.
Igen valószínű tehát, hogy így vagy úgy, mindannyian vétettünk ez ellen a parancsolat ellen.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt