Napi ige és dicséret (2022. február 8.)

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A Tízparancsolat hetedik parancsolata (2 Mózes 20:14)
Ne paráználkodj!
John R. W. Stott gondolatai:
Ez a parancsolat szintén több, mint a házastársi hűtlenség tiltása. Kiterjed a házasságkötés előtti nemi kapcsolatra is. 
Ide tartoznak azok a tilosba lépések a nemi élet terén, amelyeket annyira igyekszünk jó fényben feltüntetni.
Ide tartoznak a házasság előtti kalandok, “kísérletezések”, magányos szexuális élményszerzések.
Ide tartozik minden szexuális perverzitás – és itt nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy ha valaki nem is felelős azért, hogy természetellenes hajlamai vannak, de azért már igen, hogy enged-e nekik, vagy sem!
Ide sorolandó az önző házastársi magatartás, és a legtöbb – vagy talán minden – válás is.
Ide tartozik a pornográf irodalom olvasása is, és a tisztátalan fantáziálás.
Jézus maga is rámutatott erre, amikor így szólt: “Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Máté 5:28.)
Éppúgy, ahogy a gyilkosság gondolata Isten előtt már gyilkosságnak számít, a házasság szentségét sértő gondolatok Isten előtt már egyenértékűek a házasságtöréssel. Ez a parancsolat tehát a nemiséggel, Isten nemes és szent ajándékával való bármilyen jellegű visszaélésre vonatkozik.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt