Napi ige és dicséret (2022. február 11.)

Kedves Testvérek!

Mai igénk: A Tízparancsolat nyolcadik parancsolata (2 Mózes 20:15.)
Ne lopj!
John R. W. Stott gondolatai:
A lopás azt jelenti, hogy elveszünk vagy visszatartunk valakitől valamit, ami az övé, vagy ami megilletné. De ez ellen a parancsolat ellen nemcsak akkor vétünk, ha pénzt, vagy más tulajdont elsajátítunk. Ide tartozik az adóbevallás elmulasztása, a csempészés a vámnál, az, ha nem dolgozzuk le rendesen a munkaidőt. Lopás az is, ha talált tárgyat csak úgy, minden további nélkül megtartunk. Amit a világ „lógásnak”, „potyázásnak” nevez, azt Isten lopásnak minősíti. Ha valaki túldolgoztatja beosztottait vagy alacsonyabb fizetést ad nekik, mint ami megilletné őket, vét ez ellen a parancsolat ellen. Alighanem kevés olyan ember van közöttünk, akinek következetesen és lelkiismeretesen becsületes az élete minden területen.
Ezeknek a tiltó parancsolatoknak azonban pozitív vonatkozása is van, amelyet szintén figyelembe kell vennünk. Ahhoz, hogy valóban ne érhessen bennünket az emberölés vádja, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy védelmezzük embertársaink életét és egészségét. Ugyanígy nem elég, ha tartózkodunk a tényleges házasságtöréstől. Ez a parancsolat azt akarja ugyanis biztosítani, hogy helyes, egészséges és tiszteletteljes magatartás uralkodjék a nemek között. Hasonlóképpen a tényleges lopástól tartózkodni nem valami nagy dicsőség, ha ugyanakkor kicsinyesek, fukarok, szűkmarkúak vagyunk. Pál apostol sem elégedett meg azzal, hogy a tolvaj ne lopjon többé, hanem megparancsolta, hogy kezdjen el becsületesen dolgozni, hogy legyen elég pénze az adakozásra. „A ki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.” (Efézus 4:28.)
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Vélemény, hozzászólás?