Memorandum

A Magyarországi Református Egyház Isten iránti hálaadással emlékezik meg a Károli
Gáspár Református Egyetem 30 esztendővel ezelőtti megalapításáról. A református
felsőoktatás intézményesítése egyháztörténelmi jelentőségű döntés volt, a magyar
reformátusság egyik többévszázados álmát teljesítette be. Közös feladatunk és
felelősségünk, hogy egyházunk tudományos-oktatói tevékenysége, a Károli Gáspár
Református Egyetem a magyar reformátusság lelki-szellemi megújulását és
nemzetünk jövőjét szolgálja. Fejet hajtunk Dr. Hegedűs Loránt püspök teológusi és
egyházkormányzói öröksége előtt, melynek méltó megőrzésével, éltetésével és
ápolásával nemcsak a református püspöknek és tudósnak tartozunk, hanem
egyházunk múltjának, jelenének és jövőjének is. Dr. Hegedűs Loránt állhatatos
elkötelezetettségével győzte meg az akkori kétkedőket, s vitte keresztül az egyetem
ügyét az akkori ellenzőkkel szemben. Hitvalló bátorságának példájára ma legalább
annyira szükségünk van, mint 30 évvel ezelőtt. Ezzel a nyilatkozatunkkal, mely a 10
évvel ezelőtt Isten által magához szólított nagy magyar püspök szellemi örökségét
méltatja, a kiengesztelődést és történelmi igazságtételt kívánjuk szolgálni.

Balatonszárszó, 2023. április 25.

Az MRE Zsinatának ülése.

MRE ZSINAT XV. ciklus 7. ülésszak
2023. 04. 25.
DOK.ZS.5.

Vélemény, hozzászólás?