A Hazatérés Temploma közleménye

A Hazatérés Temploma gyülekezete mélységes megütközéssel és felháborodással szembesült az elmúlt úrnapján a Szentföld békéjéért tartott szolidaritási istentiszteletét ért rágalmakkal, melyek balliberális sajtótermékekben jelentek meg. 

Egy bíróság által már megszüntetett, soha hivatalos rövidítéssel nem rendelkező szervezet lelkészünk általi alapításának felemlegetésével azt a hamis látszatott keltették ezen „tudósításokban”, mintha egyoldalúan és elfogultan foglalt volna állást gyülekezetünk és lelkészünk az izraeli-palesztin konfliktus kérdésében. 

Ezzel szemben lelkipásztorunk igehirdetésében elítélte a Hamász Izraelben végrehajtott kegyetlen támadását, megrendülve szólt az izraeli áldozatokról is és kérte a testi és az annál is mélyebb lelki sebek begyógyulását a túlélők esetében. Hasonlóképp szót kapott Reiner Péter zsidó származású magyar honfitársunk, aki ugyanezt képviselte, sőt egész gyülekezetünk egy perces néma felállással adózott mind az izraeli, mind a palesztin áldozatok emlékének.  

Lelkészünk prédikációjában nem a zsidóságot bírálta, hanem az izraeli hadsereg civileket válogatás nélkül pusztító bosszúhadjáratát, s pozitíven idézte fel a New York-i zsidó fiatalok békepárti demonstrációját. Ugyanakkor kétségkívül elítélte azon rabbi többrendbeli kijelentéseit, melyek a bosszú indulatát keltették fel és igazolták. Egyetlen papnak, lelkésznek sincs joga semmilyen körülmények között – kivált háborúság idején – ezt tennie, nekik a békesség követeiként kell eljárniuk a szeretet Istene nevében.

Gyülekezetünk, Presbitériumunk és lelkészünk soha nem kérdőjelezte meg Izrael önvédelemhez fűződő jogát, viszont mindig kiállt a palesztin nép önrendelkezési joga mellett is. Isten népeket teremtett, népeket fogadott és fogad szövetségébe és népeket kíván újjáteremteni, épp ezért nem tehetünk különbséget népi, nemzeti, faji alapon ember és ember között, beleértve kollektív jogaikat és a szenvedésük felett érzett együttérzésünket is.

A bennünket bíráló, szándékaink tisztaságát megkérdőjelező sajtótermékeknek eleddig egyetlen elítélő szava nem volt a már majd négyezer palesztin gyermekáldozatot követelő, izraeli hadsereg túlzott és korlátlan, civileket nem kímélő, etnikai tisztogatást generáló hadművelete kapcsán. Ellenben gyülekezetünk tagjait vádolják törvénytelen cselekményekkel, illetve arra történő felbujtással, miközben szolidaritási istentiszteletünkön semmiféle határozat nem került elfogadásra, így a kormányzat által ez idő szerint betiltásra ítélt palesztinpárti demonstrációk szervezésére történő biztatás sem. 

Gyülekezetként is ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy minden jóakaratú ember hazánkban is élhessen alkotmányos alapjogával, s kiállhasson háborúság idején a béke mellett, kegyelettel emlékezhessen az áldozatokra, legyen szó akár a magyar nép vérzivataros századaiban, akár a zsidóság vészkorszakában, akár a mostani háborúk poklában ördögi indulattal legyilkoltakról.

Budapest, 2023. november 05.

Király Zoltán, főgondnok

Hegedűs Loránt, lelkész