Egyéb kategória kategória bejegyzései

Pünkösdi ünnepi rend és szeretetvendégség

Kedves Testvérek!

Pünkösdi istentiszteleteink rendje a következő:

május 25. (csütörtök) 18 óra – úrvacsorai előkészítő istentisztelet

május 28. 10 óra – Pünkösdvasárnap – istentisztelet, konfirmáció, úrvacsoraosztás és szeretetvendégség

május 29. 10 óra – Pünkösdhétfő – istentisztelet és úrvacsoraosztás

Kedves Testvérek! A pandémia miatti többéves szünet után az idei évben végre újra lesz konfirmáció egyházközségünkben, melyre így különösen is ünnepi szívvel készülünk gyülekezeti ifjainkkal együtt. 

Kérjük, minél többen vegyünk részt ezen az alkalmon, és aki csak teheti, járuljon hozzá a szeretetvendégség gazdagságához egy kis süteménnyel.

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

Memorandum

A Magyarországi Református Egyház Isten iránti hálaadással emlékezik meg a Károli
Gáspár Református Egyetem 30 esztendővel ezelőtti megalapításáról. A református
felsőoktatás intézményesítése egyháztörténelmi jelentőségű döntés volt, a magyar
reformátusság egyik többévszázados álmát teljesítette be. Közös feladatunk és
felelősségünk, hogy egyházunk tudományos-oktatói tevékenysége, a Károli Gáspár
Református Egyetem a magyar reformátusság lelki-szellemi megújulását és
nemzetünk jövőjét szolgálja. Fejet hajtunk Dr. Hegedűs Loránt püspök teológusi és
egyházkormányzói öröksége előtt, melynek méltó megőrzésével, éltetésével és
ápolásával nemcsak a református püspöknek és tudósnak tartozunk, hanem
egyházunk múltjának, jelenének és jövőjének is. Dr. Hegedűs Loránt állhatatos
elkötelezetettségével győzte meg az akkori kétkedőket, s vitte keresztül az egyetem
ügyét az akkori ellenzőkkel szemben. Hitvalló bátorságának példájára ma legalább
annyira szükségünk van, mint 30 évvel ezelőtt. Ezzel a nyilatkozatunkkal, mely a 10
évvel ezelőtt Isten által magához szólított nagy magyar püspök szellemi örökségét
méltatja, a kiengesztelődést és történelmi igazságtételt kívánjuk szolgálni.

Balatonszárszó, 2023. április 25.

Az MRE Zsinatának ülése.

MRE ZSINAT XV. ciklus 7. ülésszak
2023. 04. 25.
DOK.ZS.5.

Kanonika vizitáció és szeretetvendégség

Kedves Testvérek!

Most csütörtökön, április 13-án 18 órától a II. emeleti tanávstermümkben lesz az egyházlátogatással egybekötött igei alkalmunk és szeretetvendégségünk.

Kérjük, hogy aki tud, egy kis süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátás gazdagságához.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

Kedves Testvérek!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alábbi igei alkalmainkra.

VIRÁGVASÁRNAP (április 2.) 10 óra – istentisztelet

PASSIÓOLVASÁS (április 6.)  18 óra 

NAGYPÉNTEK (április 7.) 10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 9.)10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

HÚSVÉTHÉTFŐ (április 10.)10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

Gyászjelentő – dr. Mészáros István

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm  a gyászoló család nevében a sok vigasztaló levelet, üzenetet, telefonhívást, mellyel együttérzésetekről tettetek bizonyságot és vígasztaltatok minket szomorúságunkban.

Megrendülten küldöm Nektek sógorom (Zsuzsa nővérem férje), Dr.Mészáros István temetéséről szóló gyászjelentőt és pár fotót róla.

Temetése Dunapatajon lesz jövő szombaton, és lesz egy budapesti gyászistentisztelet másnap a Szilágyi Dezső téri templomban is, amelynek évtizedekig presbitere, majd főgondnoka volt.

Aki eljönne Dunapatajra, most szívesen leírom – családi javaslatra – az ottani egyik virágosnak a számát, ahol telefonon keresztül előre is lehet a virágrendelést intézni: Becző Kata virágboltos: +36 30 352 7758

Vígasztal minket Krisztus szava, melyet Lázár feltámasztása előtt mondott: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki énbennem hisz, ha meghal is, él.” (Jn 11: 25)

Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt

Dr. Hegedűs Lóránt: Himnuszunk a Biblia fényében

Elhangzott 1996 I. 21-én Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés Templomában a Millecentenárium évének református istentiszteleti nyitánya a Himnusz születésének 173. évfordulóján, a Duna Televízióban közvetítésével.

Lekció: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza emberek! Mert ezer esztendő annyi a szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad.
Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmes felháborodásod? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Fordulj hozzánk Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Adj bőségesen szeretetedből reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben! Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányban rossz sorsunk volt! Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáit tedd maradandóvá, kezeink munkáit tedd maradandóvá!” 90. Zsoltár

A teljes igehirdetés az alábbi dokumentumot letöltve olvasható.

Gyertygyújtás: január 11. (szerda) este 7 óra

Kedves Testvérek!

A 2006-os rendőrterror egyik súlyosan sérült áldozata, Nagy László holnapi temetése után, január 11-én (szerdán) este 7-kor mécses gyújtással egybekötött megemlékezést tartunk a Hazatérés Temploma előterében, a 2006-os áldozatok emléktáblájánál, melyen a Budaházy Bizottság tagjai mellett több neves közéleti személyiség is várhatóan részt fog venni.

Kérem, hogy aki csak tud, vegyen részt ezen a megemlékezésen.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt