Házirend

Kolumbárium1 – Látogatás rendje: igazodik az egyházközségi iroda nyitvatartásához és templomi igei alkalmaihoz.

2 – A kolumbárium félfogadási rendje: igazodik a Lelkészi Hivatal félfogadásához.

3 – A temetések alkalmával, vagy egyéb alkalmakkor hozott virágok legfeljebb 24, koszorúk legfeljebb 48 órán át maradhatnak a kolumbáriumban, annak letelte után – higiéniai okokból – az Egyházközség a kolumbáriumból ezeket eltávolítja.

4 – A közveszélyre tekintettel gyertya, vagy mécses nem gyújtható.

5 – A kolumbáriumban a ruházat és a viselkedés a kegyeleti kívánalmakat, az ott tartózkodók kegyeleti érzéseit nem sérthetik. A kolumbáriumba közerkölcsöt, kegyeleti jogokat, vagy érzéseket, ill. az egyházi renddel össze nem férhető ingóságokat bevinni tilos.

6 – A kolumbáriumot látogatók, ill. ott tartózkodók kötelesek a Magyar Református Egyház hitvallásait, tanítását tiszteletben tartani és az ezekkel ellentétes tevékenységtől, ill. magatartástól távol tartani magukat.