Művei

A könyvek megvásárolhatók a Hegedűs Loránt Könyvesházban, illetve annak webáruházában, melyet ezen a linken, illetve a könyvek címére kattintva érhet el.

Dr. Hegedűs Loránt: Míg tart a ma
Iránymutatás az 1990-es rendszerváltó egyházi tisztújításra
Budapest, 1990.
32 oldal,

500 Ft


Hegedűs Loránt: Testvérek, menjünk bátran!
Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség
Budapest, 1992.
Első püspöki év, zsinati elnökké választás, pápalátogatás
350 oldal,

2000 Ft


Loránt Hegedűs: A Study in the Concept of Transcendence is
Contemporary German Theology
Rutherford Studies in Historical Theology
Az 1986-ban Princetonban írt tanulmány, mely 1991-ben Edinburghban jelent
meg.
Rutherford House, 1991.
110 oldal

1500 Ft


Hegedűs Loránt: Transzcendencia
A XX. századi protestáns teológiában
Fordítás a szerző angol nyelvű alapművéből „A Study in the Concept of
Transcendence in the Contemporary German Theology”
Az 1986-ban Princetonban írt tanulmány 2011-ben megjelent magyar nyelvű
kiadása.
Budapest, 2011.
110 oldal,

1500 Ft


Loránt Hegedűs: Aspekte der Gottesfrage
Ihre Radikalisierung und Konkretisierung
Siebenbürgischer Distrikt der Reformierten Kirche in Rumanien

Az 1979-ben Baselban írt disszertáció 1998-ban Kolozsvárott megjelent német
nyelvű kiadása.
Klausenburg (Kolozsvár), 1989
200 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Az Isten-kérdés szempontjai
Annak radikalizálása és konkretizálása
Reformáció-könyvek 8., Ráday Nyomda
Az 1979-ben Baselben írt disszertáció 2001-ben megjelent magyar nyelvű
kiadása.
Budapest, 2001.
200 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Újkantiánus és értékteológia
Ravasz László teológiája
Mundus Kiadó
Budapest, 1996.
100 oldal,

1500 Ft


Hegedűs Loránt: Jézus és Európa
Protestáns művelődés Magyarországon 4.
Esszék, a fizika, a pszichológia, az irodalom, a filozófia és a teológia világából
Mundus Kiadó
Budapest, 1998.
350 oldal,

3000 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Isten szuverenitása és az ember felelőssége
Himnuszunk a Biblia fényében – Szózatunk teológiai üzenete
Nemzeti imádságaink az Ige tükrében
Budapest, 1996.
60 oldal,

1000 Ft


Hegedűs Loránt: Magyar Református Millennium

Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója a 2000. évben
Igehirdetések a Kárpát-medencében
Reformáció-könyvek 6.
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest, 2000.
200 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Mai sorskérdéseink és igei válaszaink
Magyar nemzeti élethelyzetünk és keresztyén reformációs örökségünk
Budapest, 2001.
500 oldal,

3000 Ft


Hegedűs Loránt: Püspöki jelentések 1991-2002
12 esztendő püspöki igehirdetései,
1990-2002 összefoglaló értékelése
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest, 2007.
500 oldal,

3000 Ft


Hegedűs Loránt: Nyitás a Végtelenre
Irodalmi tanulmányok
A kisebbség teológiája, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Ady
Endre, Szabó Dezső, József Attila, Nagy László istenképe
Magyar Fórum Könyvek
Budapest, 2003.
200 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Apokalipszis most és mindörökké
A Jelenések könyve teológiai, szellem-, társadalom- és természettudományos
szempontjai ma – utoljára.
Albrecht Dürer metszeteivel
Kálvin-téri igehirdetések
Püski Kiadó
Budapest, 2005. 500 oldal,

3000 Ft


Hegedűs Loránt: Evangéliumot prédikál a prédikátor
A prédikátor Salamon könyve mai üzenete
Vanitatum vanitas – Filiorum Claritas
Hiúságok hiúsága – Fiúságok fiúsága
Kálvin-téri igehirdetések
Budapest, 2005.
120 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Apokalipszisből megmentő emlékezés
Zakariás próféta evangéliuma
Kálvin-téri igehirdetések
Budapest, 2006.
500 oldal,

3000 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Isten kezében a történelem
Az eljövendő Isten országa – ma
A dánieli prófécia az évezredfordulón
Budapest, 2000.
200 oldal,

2000 Ft


Hegedűs Loránt: Az evangéliumok evangéliuma
„Úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy aki hiszen őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János 3:16)
Budapest, 2009.
100 oldal,

1500 Ft


Hegedűs Loránt: Rodintől Krisztusig
A zseniális pokoli Gondolkodó és a tökéletes égi Gondolat
Igehirdetések a Pokol kapujától a Menny ajtajáig

Budapest, 2010.
100 oldal,

1500 Ft


Hegedűs Loránt: A költő-vátesz Ady I.
Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, 2008.

500 oldal,

2500 Ft


Hegedűs Loránt: A költő-vátesz Ady II.
Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, 2011.

500 oldal,

2500 Ft


Hegedűs Loránt: A költő-vátesz Ady III.
Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, 2012.

900 oldal,

3500 Ft


Hegedűs Loránt: A költő-vátesz Ady az Ady-trilógiában
Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, 2012.

230 oldal,

1500 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Új református hiszekegy
Igehirdetések az Apostoli Hitvallásról a Hazatérés Templomában 1983-1984-
ban.
A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóján
Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
Budapest, 2013.
400 oldal,

2000 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Jób könyve
Szenvedéskultusz helyett szenvedéskultúra
Igehirdetések a Hazatérés Templomában 1984-1985
Az I. Világháború magyar hősei és minden áldozata emlékére
Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
Budapest, 2014.
400 oldal,

2000 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Krisztusvalóság ma
Evangelizációk a Filippi levél alapján
Igehirdetések a Hazatérés Templomában
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára
Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
Budapest, 2016.
280 oldal,

2000 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Miatyánk
Az Úri imádság igei értelmezése
Igehirdetések a Hazatérés Templomában – 1985
A Reformáció 500. emlékévének tiszteletére
Budapest Szabadság téri Református Egyházközség
Budapest, 2017.
160 oldal,

1500 Ft


Dr. Hegedűs Loránt: Boldogmondások
Amikor az e kötetben egybegyűjtött igehirdetések elhangzottak, Magyarország a Kádár-korszak mindvégig totalitárius diktatúrájának utolsó évtizedét élte. A templomot hétről hétre megtöltötték azok, akik 40 év államilag erőltetett ateizmusa után is éhezték és szomjúhozták az igazságot. A hit egyetemességét és megtartó erejét. A Hegyi Beszédet a kor legkiválóbb igehirdetőjének tolmácsolásában. Ezért szólnak e prédikációk mindenkihez és mindenkinek: akadémikusnak és munkásnak, fiatalnak és idősnek, hitre jutottnak és kételkedőnek.
Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
Budapest, 2021.


Dr. Hegedűs Loránt: 1823
Himnuszunk a Biblia fényében;
Petőfi Sándor, az örök lírikus az örökkévalóság szempontja alatt
Ezt a könyvet Hegedűs Loránt püspök egyházújító és honmentő szolgálata tiszteletére, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség lelkészi tisztébe történt beiktatása 40. évfordulóján adta ki a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet Egylet a hálás híveknek, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően.
Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
Budapest, 2023.