Igei alkalmak, Hitoktatás

IGEI ALKALMAK

Kedves Testvéreink!

Hitéleti alkalmainkat az Egyházközség missziói munkaterve szerint végezzük.
Egyházi és nemzeti ünnepeinken tartandó istentiszteletekről, valamint zenés áhítatainkról
aktuálisan adunk tájékoztatást.
Rendszeres istentiszteleti alkalmunk: vasárnap délelőtt 10 óra
Bibliaóra: csütörtök délután 18 óra

HITTAN

Kedves Szülők!
Míg a közismereti tantárgyak oktatása gyakorlati tudással készíti fel gyermekeinket, addig a hittan oktatása arra tanít, miként legyünk JÓ és IGAZ emberek.

Lehet-e ennél fontosabb, ha azt kívánjuk, hogy valóban boldog emberek legyenek?

Egyházközségünk, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség hitoktatói – ahogy eddig is – ezért munkálkodnak a jövőben is missziói területünkhöz tartozó iskolákban:  

Szemere Bertalan Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 5.)

Szent István Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 3.)

Hild József Általános Iskola (1051 Budapest, Nádor u. 12.)

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola (1065 Budapest, Pethő

Sándor u. 4.)

 

Konfirmáció-előkészítő foglalkozásokat 7. és 8. osztályos hittanosaink számára csütörtökön 16 órakor tartunk az egyházközségünk székházépületében (1054 Budapest, Szabadság tér 2.).

 

Hitoktatásunk tanmenetének bibliaismereti részében az Újszövetség tanítására, Jézus Krisztus életére és példázataira összpontosítunk, s ezek alapján ismertetjük meg a keresztyénség erkölcsi tanításait, értékrendünket. De részletesen foglalkozunk egyházunk történetével, hitünk hőseivel, hitvalló elődeinkkel, és szerepükkel a magyarság történelmében, irodalmában, képzőművészetében.

Megismertetjük a gyermekekkel épített örökségünk legszebb emlékeit (így többek között a kazettás mennyezetű templomainkat, faharangtornyainkat), és egyedülálló zenekultúránkat.

 

A hittan órák egyik legfontosabb része emellett a beszélgetés mindazokról a kérdésekről, amelyek segítik gyermekeink tisztánlátását erkölcsi kérdésekben.

 

A nyári szünidőben egyhetes hittantáborokat szervezünk, ahol a játékos foglalkozások mellett a kirándulásé és a sportolásé a főszerep. Ősztől tavaszig pedig gyülekezeti székházépületünkben kreatív délutánokat, családi programokat, szeretetvendégségeket, karácsonyi, illetve húsvéti ünnepi alkalmakat rendezünk.

 

Elérhetőségeink:
Hegedűs Loránt, lelkipásztor, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség lelkészi vezetője

hegedus.lorant@hazateres.hu +36 30 7194701

Lázár Csaba Zoltán, hitoktató-lelkész sdg.ref.lelkesz@gmail.com

Csabai Ágnes, hitoktató-lelkész szinjavszki@yahoo.de

 

„Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket” (Márk 10:14)