Igei alkalmak, Hitoktatás

IGEI ALKALMAK

Kedves Testvéreink!

Hitéleti alkalmainkat az Egyházközség missziói munkaterve szerint végezzük.
Egyházi és nemzeti ünnepeinken tartandó istentiszteletekről, valamint zenés áhítatainkról
aktuálisan adunk tájékoztatást.
Rendszeres istentiszteleti alkalmunk: vasárnap délelőtt 10 óra
Bibliaóra: csütörtök délután 18 óra


KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ

Ebben a tanévben is indul konfirmációs oktatás 7. és 8. osztályos fiataljaink számára, amely Pünkösdkor ünnepélyes vizsga-, és fogadalomtétellel zárul. Szokásunk szerint a konfirmációs órákat az egyházközségi székházépület földszinti imatermében tartjuk minden csütörtökön 16 órától. 
Az oktatás keretében hitünk dogmatikai alaptételei mellett a református hithősök életét és nemzetünk történelmében betöltött szerepüket, valamint építészeti, díszítő-, és zeneművészeti hagyományainkat ismertetjük meg.
 

HITTAN

Kedves Szülők!
Míg a közismereti tantárgyak oktatása gyakorlati tudással készíti fel gyermekeinket, addig a hittan oktatása arra tanít, miként legyünk JÓ és IGAZ emberek.

Lehet-e ennél fontosabb, ha azt kívánjuk, hogy valóban boldog emberek legyenek?

Egyházközségünk, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség hitoktatói – ahogy eddig is – ezért munkálkodnak a jövőben is missziói területünkhöz tartozó iskolákban:  

Szent István Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1054 Budapest, Szemere u. 3.)

Hild József Általános Iskola (1051 Budapest, Nádor u. 12.)

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola (1065 Budapest, Pethő

Sándor u. 4.)

Konfirmáció-előkészítő foglalkozásokat 7. és 8. osztályos hittanosaink számára csütörtökön 16 órakor tartunk az egyházközségünk székházépületében (1054 Budapest, Szabadság tér 2.).

Hitoktatásunk tanmenetének bibliaismereti részében az Újszövetség tanítására, Jézus Krisztus életére és példázataira összpontosítunk, s ezek alapján ismertetjük meg a keresztyénség erkölcsi tanításait, értékrendünket. De részletesen foglalkozunk egyházunk történetével, hitünk hőseivel, hitvalló elődeinkkel, és szerepükkel a magyarság történelmében, irodalmában, képzőművészetében.

Megismertetjük a gyermekekkel épített örökségünk legszebb emlékeit (így többek között a kazettás mennyezetű templomainkat, faharangtornyainkat), és egyedülálló zenekultúránkat.

A hittan órák egyik legfontosabb része emellett a beszélgetés mindazokról a kérdésekről, amelyek segítik gyermekeink tisztánlátását erkölcsi kérdésekben.

A nyári szünidőben egyhetes hittantáborokat szervezünk, ahol a játékos foglalkozások mellett a kirándulásé és a sportolásé a főszerep. Ősztől tavaszig pedig gyülekezeti székházépületünkben kreatív délutánokat, családi programokat, szeretetvendégségeket, karácsonyi, illetve húsvéti ünnepi alkalmakat rendezünk.


Elérhetőségeink:
Hegedűs Loránt, lelkipásztor, a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség lelkészi vezetője

hegedus.lorant@hazateres.hu +36 30 7194701

Lázár Csaba Zoltán, hitoktató-lelkész sdg.ref.lelkesz@gmail.com

„Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket” (Márk 10:14)