II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem

https://www.youtube.com/watch?v=WgVcrRNI8Jo

A konferencia programja:

9:30 Regisztráció
10:00 Köszöntő, a konferencia megnyitása
10:15 Hollósi Gábor: A törvényhozó és az államfői hatalom főbb vonásai
az 1920-as évek kezdetén
https://www.youtube.com/watch?v=m7X4v6-OKdw&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
10:45 Schwarczwölder Ádám: Az 1921. évi XXX. tc. “korszakos” előzményei.
A dualista korszak tanügyi mutatói a nemzetiségi kérdés relációjában.
https://www.youtube.com/watch?v=kvkY73NUp04&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
11:15 Szakály Sándor: Testnevelés, sport, honvédelem. Az 1921. évi LIII. törvénycikk
https://www.youtube.com/watch?v=qJzsoxVkdUc&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma

12:00 ebédszünet

12:30 Drócsa Izabella: Oktatási reformok 1920-1921 között
https://www.youtube.com/watch?v=wkTmg99ASUE&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
13:00 Lajtai László: a 20. század elejének történelem-tankönyvei
https://www.youtube.com/watch?v=PZg79HuW7HI&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
13:30 Kovács Kálmán Árpád: Református püspökválasztás a Dunamelléken. Ravasz László 1921-es püspöki székfoglaló programja.
https://www.youtube.com/watch?v=T2pUzM2PP-A&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
14:00 Orosz László: A hazai német nemzetiség oktatási helyzete 1918 után
https://www.youtube.com/watch?v=Xb9280r-tJk&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma
14:30 Kérdések, összegzés
15:00 A konferncia zárása

Hermann Róbert: 70 évvel korábban. Magyarország felosztásának tervei 1848–1849-ben:
https://www.youtube.com/watch?v=HqXuSh3ELPc
Szakály Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának az éléről az államfői tisztségbe. Horthy Miklós (1918-1922):
https://www.youtube.com/watch?v=nMYZ8d-u-lM
Ligeti Dávid: Trianon katonai következményei, valamint az önálló magyar nemzeti haderő kérdése (1918–1922)
https://www.youtube.com/watch?v=12CjsI6vsmg
Ujváry Gábor: Az országcsonkítás és a magyar történettudomány (1918–1920)
https://www.youtube.com/watch?v=_nDwDbdj1vQ
Hollósi Gábor: A magyar menekült-kérdés (1920–1924)
https://www.youtube.com/watch?v=h00axWTsqlc
Kovács Kálmán Árpád: 1918–21 cselekvési alternatívái a református emlékirodalomban
https://www.youtube.com/watch?v=kgWy6Am6ffU
Orosz László: Minden nemzetiség szeparatista volt-e? A hazai németek viszonya Trianonhoz
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmIE3tN0k8
Dévavári Zoltán: Erdély, Felvidék és a Délvidék az új impériumok alatt, az elszakadt magyarság eszme- és politikatörténete (1918 – 1941)
https://www.youtube.com/watch?v=Jp6cpXN2AKs

Az Árpád-házi szentekről megemlékező előadások 2020-ban:

  •  január 19. – Szent Margit
  •  május 10. – Tössi Boldog Erzsébet
  •  június 7. – Skóciai Szent Margit
  •  június 14. – Boldog Jolán
  •  június 28. – Szent László
  •  július 26. – Szent Kinga
  •  augusztus 16. – Szent Piroska 
  •  augusztus 23. Szent István
  •  november 5. – Szent Imre
  •  november 19. – Szent Erzsébet

2019. dec. 15. Jótékonysági könyv-, és süteményvásárral egybekötött karácsonyi zenés délután

Orgonán és zongorán közreműködik: Nagy Csaba, Kun Rajmund és Bacsi János


2019. november 3.  „Jövel Szentlélek Úristen” HANGVERSENY a Camerata Zenekar közreműködésével


2019. július 20.  „ORGONÁK ÉJSZAKÁJA” programsorozat keretében:

D. Buxtehude, J.S. Bach, J. Brahms, C. Frank, Pikéthy Tibor, Kovács Szilárd zeneszerzők
művei
Előadók: Bacsi János, Schmidt Dávid, Kun Rajmund


2019. március 17. Kecskés régi-zene együttes előadása: 1848-as műsor: „Hí’ a Haza!”


2019. márc. 10. Mónus József világbajnok íjjász élménybeszámolója


2019. február 10. Jávor Miklós előadása:

Valódi jövőkép, vagy politikai ideológia? Harmadik utas gondolkodás a két világháború közti Magyarországon.


2019. február 3. Tircsné Propper Valéria: Nemzeti nagyasszonyaink (I.)

Szentgyörgyi Cicelle, Patócsi Zsófia, Zrínyi Ilona, Lebstüch Mária, Bányai Júlia


2019. január 27. Ady Endre halálának 100. évfordulóján Erdei József nagysikerű estjét hallgattuk meg,

melyen közreműködött – saját megzenésítésében Ady-verseket gitárral és énekkel előadva – Dévai-Nagy Kamilla előadóművész, valamint Bacsi János zongoraművész.


2018. december 16. Magyar Ádvent

A Kecskés régizene együttes tartotta meg speciálisan magyar népi betlehemes játékokból, ének és zenekincsekből a középkori énekkincstől kezdve a reformáción és a hagyományos népzenén keresztül ünnepi műsorát gyermekes családok számára is.


2018. december 9. Dr. Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája


2018. december 2. Dr. Raffay Ernő: az 1919-es vörösterror


2018. november 25. Maruzs Roland alezredes: Arany Vitézségi érmesek 1789-1945.


2018. november 18. dr. Ligeti Dávid: A Nagy Háború vége


2018. november 11. dr. Anka László: Apponyi Albert élete


2018. november 4. dr. Hermann Róbert: A megosztó kompromisszum – az 1867. évi kiegyezés


2018. október 28. Semper Reformandi est a Károli Gáspár Református Egyetem alapítása 25. évfordulójára


2018. október 21. dr. Tanka Endre: Földrablások a világban és a magyar földvédelem


2018. október 14. Dr. Kanizsay Endre: Élelmiszerválság, globalizáció és migráció


2018. október 7. Tirtsné dr. Popper Valéria: A „Habsburg átok” – a 13 aradi vértanú emlékére


2018. szeptember 30. Átriumos koncert: Nagy Judit fuvola- és Papp Tímea hárfaművész


2018. szeptember 16. Szin-Do-Art Társulás: Mindhalálig 1917., irodalmi-zenés összeállítás Gyóni Géza emlékére


2018. szeptember 9. Tirtsné dr. Popper Valéria: gróf Almási László igaz élete


2018. június 10. Jávor Miklós történész: Szellemi önvédelem a XXI. században


2018. ápr. 4. Tompa Mihály-estet tartottunk, a költő halálának 150. évfordulóján.

Verseket szavalt és a költőt bemutatta dr.Szabó András előadóművész, közreműködött
Hegedűs Zsuzsanna énekművész.


2018. március 18. Húsvét előtt című irodalmi-zenés est

Közreműködik Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna és Erdei József.


2018. február 18. PSALMUS HUNAGRICUS vers, próza, dalok a magyarság 300 évnyi szabadságharcáról, 1703-tól napjainkig.

Meister Éva színművész előadása


2018. február 11. Dr. Raffay Ernő: Az 1916. évi erdélyi román katonai betörés története


2018. február 4. Tircsné Dr. Propper Valéria (ny. Könyvtárigazgató): „A három magyar fohász története: Himnusz, Szózat, Magyar Hiszekegy”