A Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet egyesület célja, tevékenysége

Az Egyesület alapító okiratában megfogalmazott célja 

  • a magyar református lányok és asszonyok hitének mélyítése, egyházukhoz és népükhöz való ragaszkodásuk megerősítése egyházi és kulturális rendezvények megszervezésével, kiadványok terjesztésével;
  •  nők szerepének és küldetésének bibliai megalapozású elmélyítése, a családnak – mint a társadalom alapsejtje – méltóságának visszaállítása, s ennek megőrzésére való igyekezet;
  •  magyar történelem nagyasszonyai emlékének ápolása, Istenhez, nemzetükhöz, családjukhoz való hűségük széleskörű megismertetése.

Az Egyesület megtisztelő feladatként vállalta néhai Hegedűs Loránt püspök hagyatékának gondozását, így a 40 ezres könyvtár állományának katalogizálását, a hanganyagok digitalizálását, a könyvtár közönségkapcsolatát biztosító Hegedűs Loránt Könyvesház üzemeltetését, valamint ennek keretében művelődéstörténeti előadások, zenés-irodalmi estek szervezését.