ÉVNYITÓ SZERETETVENDÉGSÉG és KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉS LEÁNYFALUN

Kedves Testvérek!

2024. január 14-én, a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően szeretetvendégséget tartunk, ahol egyházközségünk szolgálattevőinek mondunk köszönetet.

Kérjük, hogy aki teheti, egy kis süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátás gazdagságához.

Január 15-én, hétfőn közös kirándulás keretében tekintjük meg a „Míg tart a ma” című, dr. Hegedűs Loránt püspök életútját bemutató kiállítást a leányfalusi Ravasz László Emlékházban.

Program: 

  • Indulás hétfőn, 16 órakor a Hazatérés Templomától, a Forgó-Travel buszával
  • Kiállítás bemutatása 17-tól a Ravasz László Emlékházban
  • Vacsora 18.30-tól az Útonálló Vendéglőben
  • Visszaérkezés Budapestre kb. 21 órára

Jelentkezés: 06 30 719 4701 vagy hazateres@hazateres.hu (Köszönjük az eddigi jelentkezéseket!)

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az alkalmainkra!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

ÉVNYITÓ SZERETETVENDÉGSÉG

2024. január 14-én a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően tartunk szeretetvendégséget, ahol egyházközségünk szolgálattevőinek mondunk köszönetet.

Kérjük, hogy aki teheti, egy kis süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátás gazdagságához.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalmunkra!

KARÁCSONYI KONCERT – 2023.12.17. (vasárnap) 17 óra

Kedves Testvérek!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvószenekarának
karácsonyi koncertjére

Vezényel: Kovács Zalán László

Időpont: 2023.12.17. (vasárnap) 17 óra
Helyszín: Szabó Dezső Katakombaszínház
(a Hazatérés Temploma altemplomi rendezvényterme;
cím: Budapest, V., Szabadság tér 2.)

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

ISTENTISZTELETI REND – az adventi és karácsonyi időszakban

Kedves Testvérek!

Az adventi és karácsonyi időszakban az alábbiak szerint lesznek az igei alkalmaink:

December 3. Advent 1. vasárnapja – 10 óra  istentisztelet

December 7. –  csütörtök – 18 óra bibliaóra

December 10.Advent 2. vasárnapja – 10 óra  istentisztelet a Kodály Zoltán Férfikar zenei közreműködésével

December 14. –  csütörtök – 18 óra bibliaóra

December 17. Advent 3. vasárnapja – 10 óra  istentisztelet Sárdy Barbara és Papp Gyula zenei közreműködésével

December 17.vasárnap – 17 óra zenés áhítat a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes közreműködésével

December 24.  – Advent 4. vasárnapja – 10 óra istentisztelet és úrvacsoraosztás

December 25.Karácsony (hétfő) – 10 óra istentisztelet és úrvacsoraosztás

December 31.  – vasárnap – 10 óra óévi istentisztelet

Január 1.hétfő – 10 óra újévi istentisztelet 

Áldott, békés Adventet kívánok:

Hegedűs Loránt

A Hazatérés Temploma közleménye

A Hazatérés Temploma gyülekezete mélységes megütközéssel és felháborodással szembesült az elmúlt úrnapján a Szentföld békéjéért tartott szolidaritási istentiszteletét ért rágalmakkal, melyek balliberális sajtótermékekben jelentek meg. 

Egy bíróság által már megszüntetett, soha hivatalos rövidítéssel nem rendelkező szervezet lelkészünk általi alapításának felemlegetésével azt a hamis látszatott keltették ezen „tudósításokban”, mintha egyoldalúan és elfogultan foglalt volna állást gyülekezetünk és lelkészünk az izraeli-palesztin konfliktus kérdésében. 

Ezzel szemben lelkipásztorunk igehirdetésében elítélte a Hamász Izraelben végrehajtott kegyetlen támadását, megrendülve szólt az izraeli áldozatokról is és kérte a testi és az annál is mélyebb lelki sebek begyógyulását a túlélők esetében. Hasonlóképp szót kapott Reiner Péter zsidó származású magyar honfitársunk, aki ugyanezt képviselte, sőt egész gyülekezetünk egy perces néma felállással adózott mind az izraeli, mind a palesztin áldozatok emlékének.  

Lelkészünk prédikációjában nem a zsidóságot bírálta, hanem az izraeli hadsereg civileket válogatás nélkül pusztító bosszúhadjáratát, s pozitíven idézte fel a New York-i zsidó fiatalok békepárti demonstrációját. Ugyanakkor kétségkívül elítélte azon rabbi többrendbeli kijelentéseit, melyek a bosszú indulatát keltették fel és igazolták. Egyetlen papnak, lelkésznek sincs joga semmilyen körülmények között – kivált háborúság idején – ezt tennie, nekik a békesség követeiként kell eljárniuk a szeretet Istene nevében.

Gyülekezetünk, Presbitériumunk és lelkészünk soha nem kérdőjelezte meg Izrael önvédelemhez fűződő jogát, viszont mindig kiállt a palesztin nép önrendelkezési joga mellett is. Isten népeket teremtett, népeket fogadott és fogad szövetségébe és népeket kíván újjáteremteni, épp ezért nem tehetünk különbséget népi, nemzeti, faji alapon ember és ember között, beleértve kollektív jogaikat és a szenvedésük felett érzett együttérzésünket is.

A bennünket bíráló, szándékaink tisztaságát megkérdőjelező sajtótermékeknek eleddig egyetlen elítélő szava nem volt a már majd négyezer palesztin gyermekáldozatot követelő, izraeli hadsereg túlzott és korlátlan, civileket nem kímélő, etnikai tisztogatást generáló hadművelete kapcsán. Ellenben gyülekezetünk tagjait vádolják törvénytelen cselekményekkel, illetve arra történő felbujtással, miközben szolidaritási istentiszteletünkön semmiféle határozat nem került elfogadásra, így a kormányzat által ez idő szerint betiltásra ítélt palesztinpárti demonstrációk szervezésére történő biztatás sem. 

Gyülekezetként is ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy minden jóakaratú ember hazánkban is élhessen alkotmányos alapjogával, s kiállhasson háborúság idején a béke mellett, kegyelettel emlékezhessen az áldozatokra, legyen szó akár a magyar nép vérzivataros századaiban, akár a zsidóság vészkorszakában, akár a mostani háborúk poklában ördögi indulattal legyilkoltakról.

Budapest, 2023. november 05.

Király Zoltán, főgondnok

Hegedűs Loránt, lelkész

IMA A SZENTFÖLD BÉKÉJÉÉRT

Istentisztelet a Hazatérés Templomában
2023. október 29-én (vasárnap) 10 órakor
Igét hirdet: Hegedűs Loránt
Bizonyságot tesz: dr. Fadi Elhusseini palesztin nagykövet

Kedves Testvérek!

Kolumbáriumunk mostantól a következő időpontokban látogatható:

keddenként és csütörtökönként: 16.00 – 19.00 óra között.

A mindenszentek és halottak napja alkalmából:

október 31.: 8.00 – 20.00

november 1.: 8.00 – 20.00

november 2.: 8.00 – 20.00

Áldás, békesség!